Posts tagged: ฤกษ์แต่งงาน

วันนมงคล ฤกษ์แต่งงานเดือนมกราคม ปีพ.ศ. 2557

ฤกษ์แต่งงาน

สำหรับหนุ่มสาวที่มีความรักและความรักนั้นกำลังสุกงอม พร้อมมีโครงการวิวาห์ในปี 2557 วันนี้เรามี “ฤกษ์แต่งงาน” ดี ๆ มาฝากค่ะ “ฤกษ์แต่งงานเดือนมกราคมปี 2557″ (ตรงกับปีมะเมีย) ค่ะ มีวันไหนบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

วัน

สุริยคติกาล

จันทรคติกาล

ปฏิทินจีน.

ศุกร์ 3   มกราคม     2557 ศุกร์ขึ้น        3   ค่ำ    เดือน  2   3     ค่ำ     เดือน    12
อาทิตย์ 5  มกราคม     2557 อาทิตย์ขึ้น    5   ค่ำ     เดือน  2   5     ค่ำ     เดือน    12
จันทร์ 6  มกราคม     2557 จันทร์ขึ้น      6   ค่ำ     เดือน  2   6     ค่ำ     เดือน    12
พฤหัส  9   มกราคม     2557 พฤหัสขึ้น     9   ค่ำ     เดือน  2   9     ค่ำ     เดือน    12
ศุกร์ 10   มกราคม     2557 ศุกร์ขึ้น       10   ค่ำ     เดือน  2  10    ค่ำ     เดือน    12
เสาร์ 11   มกราคม     2557 เสาร์ขึ้น      11   ค่ำ     เดือน  2  11    ค่ำ     เดือน    12
พฤหัส 16   มกราคม     2557 พฤหัสแรม   1   ค่ำ     เดือน  2  16    ค่ำ     เดือน    12
ศุกร์ 17   มกราคม     2557 ศุกร์แรม       2   ค่ำ     เดือน  2  17    ค่ำ     เดือน    12
เสาร์ 18   มกราคม     2557 เสาร์แรม      3   ค่ำ     เดือน  2  18    ค่ำ     เดือน    12
อาทิตย์ 19   มกราคม    2557 อาทิตย์แรม   4   ค่ำ    เดือน  2  19    ค่ำ     เดือน    12
จันทร์  20   มกราคม    2557 จันทร์แรม    5   ค่ำ     เดือน  2  20    ค่ำ     เดือน    12
เสาร์ 25   มกราคม     2557 เสาร์แรม     10   ค่ำ     เดือน  2  25    ค่ำ     เดือน    12
อาทิตย์ 26    มกราคม    2557 อาทิตย์แรม  11  ค่ำ     เดือน  2  26    ค่ำ     เดือน    12

 

ขอบคุณภาพ : wedding.kapook.com
ข้อมูล : book.weddingsquare.com

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2553

ฤกษ์มงคลสมรส ฤกษ์แต่งงาน ปี 2553

ฤกษ์งามยามดี ประจำปี 2553

เดือนมกราคม    วันที่    9, 16, 18, 19, 26, 28
เดือนกุมภาพันธ์    วันที่    3, 13, 22
เดือนมีนาคม    วันที่    2, 14, 20, 23
เดือนเมษายน    วันที่    1, 8, 10, 20, 28
เดือนพฤษภาคม    วันที่    5, 7, 25, 26
เดือนมิถุนายน    วันที่    2, 4, 10, 13, 20, 22, 29
เดือนกรกฎาคม    วันที่    1, 9, 10, 29
เดือนสิงหาคม    วันที่    5, 13, 22, 25
เดือนกันยายน    วันที่    1, 3, 10, 12, 19, 21, 28
เดือนตุลาคม    วันที่    1, 7, 26
เดือนพฤศจิกายน    วันที่    3, 4, 12, 24
เดือนธันวาคม    วันที่    1, 3, 12, 19, 22, 28, 30

วันธงไชย, วันมงคล เป็นวันที่เหมาะสำหรับการมงคลสมรส เปิดกิจการเข้าบ้านใหม่

วันธงไชย, วันมงคล เป็นวันที่เหมาะสำหรับการมงคลสมรส เปิดกิจการเข้าบ้านใหม่ ฯลฯ

 • เดือนมกราคม 2553วันที่ 3, 4, 5, 11, 15, 20, 23, 27, 30, 31
 •  

 • เดือนกุมภาพันธ์ 2553วันที่ 4, 5, 7, 25
 •  

 • เดือนมีนาคม 2553 วันที่ 1, 9, 10, 14, 26
 •  

 • เดือนเมษายน 2553 วันที่ 3, 7, 8, 10, 15, 17, 22, 27
 •  

 • เดือนพฤษภาคม 2553 วันที่ 2, 5, 15, 17, 27, 29
 •  

 • เดือนมิถุนายน 2553 วันที่ 4, 5, 9, 14, 17, 21, 29, 30
 •  

 • เดือนกรกฎาคม 2553 วันที่ 3, 5, 16, 24, 25, 28, 31
 •  

 • เดือนสิงหาคม 2553 วันที่ 9, 10, 12, 17, 21, 24
 •  

 • เดือนกันยายน 2553 วันที่ 2, 3, 5, 12, 17, 21, 24
 •  

 • เดือนตุลาคม 2553 วันที่ 7, 8, 11, 19, 20, 23
 •  

 • เดือนพฤศจิกายน 2553 วันที่ 1, 4, 13, 16, 17, 25, 28, 29
 •  

 • เดือนธันวาคม 2553 วันที่ 6, 7, 8, 9, 11, 17, 18, 19, 29, 30, 31

Ringbinder theme by Themocracy